Macy Aschman
Senior ABA trainer | SPH

  Mijn naam is Macy Aschman en ik ben ABA trainer bij de Merel Foundation / De Kleine Wereld. Na hier stage te hebben gelopen en een onderzoek te hebben opgestart ben ik hier niet meer weg gegaan. Ik ben ontzettend enthousiast en dankbaar dat ik een bijdrage heb geleverd door muziek in te zetten op de groepen en dat ik ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. Ik vind het interessant om goed te kijken naar de kinderen en mij daarop aan te sluiten. Elk kind is uniek en ik wil ontdekken waar de mogelijkheden liggen voor een goede ontwikkeling in plaats van kijken naar wat het kind allemaal niet kan. Dit sluit aan bij de missie en visie van de Merel Foundation.

  Macy in drie woorden:

  • Geduldig
  • Muzikaal
  • Empathisch

  Recent Projects