Macy Aschman
ABA trainer | Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

  Mijn naam is Macy Aschman en ik ben Trainee ABA trainer bij de Merel Foundation / De Kleine Wereld. Ik studeer Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Leiden en zit nu in mijn laatste jaar, waarin ik een onderzoeksrapport ga schrijven voor de Merel Foundation. In mijn derde jaar heb ik stage gelopen bij de Merel Foundation, waarin ik een bijdrage heb geleverd door muziek in te zetten op de groepen. Ik ben dankbaar dat ik kan bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Ik vind het interessant om goed te kijken naar de kinderen en mij daarop aan te sluiten. Elk kind is uniek en ik wil ontdekken waar de mogelijkheden liggen voor een goede ontwikkeling in plaats van kijken naar wat het kind allemaal niet kan. Dit sluit aan bij de missie en visie van de Merel Foundation.

  Macy in drie woorden:

  • Geduldig
  • Muzikaal
  • Empathisch

  Recent Projects