Mijn naam is Jeanet Zonneveld, expert/adviseur Integrale Aanpak. Met mijn bedrijf Vizionaire, zet ik mijn expertise in voor (wijk)teams, beleidsmakers, bestuurders en directies van gemeenten en (zorg)organisaties.

    Ik heb mijn visie op het Sociale Domein ontwikkeld tijdens mijn jarenlange ervaring als (project)manager. Ik heb gewerkt in de (jeugd)zorg, bij gemeenten, ministeries en kennisinstituten. De kern van mijn visie is de noodzaak om een integrale aanpak te verankeren op alle niveaus binnen organisaties en gemeenten.

    Ik was in 2015 landelijk projectleider Integrale Aanpak Autisme en werkte ik altijd samen met volwassen ervaringsdeskundigen van wie ik het meest heb geleerd over autisme en wat nodig is in beleid en uitvoering. Zo leerde ik ook de Merel Foundation kennen. Ik helpt het bestuur graag mee in mijn rol als lid van de Raad van Toezicht.

    Ik heb een tweeling van 25 jaar en ik weet uit ervaring hoe het is om een kind te hebben dat kwetsbaar is en soms extra ondersteuning nodig heeft. Het valt niet mee om de juiste zorg te vinden en in de Merel Foundation heb ik veel vertrouwen voor ouders en kinderen!

    Recent Projects