ANBI

De Merel Foundation is per 24 juli 2014 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Fiscaal voordeel door onze ANBI

De belastingdienst heeft de Merel Foundation erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan de Merel Foundation worden erkend als een fiscale gift die in principe aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Op deze wijze betaalt de belastingdienst mee aan de ondersteuning die u wilt geven.

 

De belastingdienst maakt onderscheid tussen periodieke en incidentele giften. In 2014 zijn de voorwaarden waaronder u in aanmerking komt voor belastingvoordeel bij periodieke giften versoepeld waardoor deze manier van geven zeer aantrekkelijk is geworden.

 

Belastingvoordeel bij periodieke giften

Bij periodieke giften verplicht u zich om vijf jaar lang jaarlijks een bedrag aan een ANBI te schenken. Het grote voordeel van een periodieke gift is dat bij deze giften het drempelsysteem dat bij incidentele giften wordt gehanteerd, niet van toepassing is. U kunt dus ook bij relatief kleine giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

 

Tot nu toe was het echter zo dat u bij een periodieke gift aan een ANBI verplicht was een dure notariële akte op te laten stellen. Dat maakte een periodieke gift voor veel mensen niet interessant.

 

Vanaf 1 januari 2014 volstaat echter een eenvoudige schriftelijke overeenkomst met de ANBI. Op de website van de belastingdienst zijn hiervoor standaardformulieren beschikbaar. Periodiek schenken wordt hiermee gemakkelijk en aantrekkelijk.

 

Belastingvoordeel bij incidentele giften

Voor incidentele giften werkt de belastingdienst met een drempelsysteem. Dat betekent dat niet alle giften aftrekbaar zijn maar alleen de giften die boven de drempel uitkomen. De drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen wordt berekend bij uw fiscale aangifte. De aftrek bedraagt maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Uitgaande van een verzamelinkomen van bijvoorbeeld € 30.000 betekent dat er een fiscaal voordeel ontstaat als u meer dan € 300 aan giften aan ANBI’s heeft gedaan. Bij dit inkomen bedraagt de maximale giftenaftrek € 3.000. Daarnaast is de hoeveelheid belasting die u terug ontvangt uiteraard afhankelijk van uw inkomen (en belastingtarief).

 

Kijk voor meer informatie over de exacte voorwaarden voor het aftrekken van giften op de website van de belastingdienst.

ANBI verantwoording over 2021

Voor onze ANBI publiceren we de volgende gegevens:

 

Onze stichting is bekend onder de volgende namen

Stichting Merel Foundation (Conform onze statuten)

Merel Foundation

Projecten: De Kleine Wereld & Het Buitenhuis

 

Ons RSIN

854229267

 

Onze adresgegevens

Bezoekadres Early intervention De Kleine Wereld: Johan Wagenaarlaan 14, 2324 XD Leiden
 | Bezoekadres Zorg/onderwijs De Kleine Wereld: Kuyperbrink 12, 2253 VX Voorschoten | Bezoekadres Natuurlijk leren Het Buitenhuis: Cronesteyn 3, 2322 LH Leiden
 | Postadres Merel Foundation: Rijn en Schiekade 4, 2311 AJ Leiden

 

Onze doelstelling (missie)
We streven naar een gelukkig, zinvol en een zo zelfredzaam mogelijk bestaan voor kinderen en volwassen met autisme die afhankelijk zijn van intensieve zorg.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan hebben we opgenomen in Onze brochure.

 

Een actueel verslag van onze uitgeoefende activiteiten is te lezen in Ons Jaaroverzicht 2021.

 

Organisatie

De Merel Foundation wordt aangestuurd door de bestuurders van de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid. De ouderadviescommissie heeft een adviserende rol t.b.v. het bestuur. Het Bestuur wordt gevormd door Rein Rijkens en Femke Rijkens. De Raad van Toezicht wordt gevormd door Robert Reekers, Jacqueline van Oijen en Jeanet Zonneveld. Meer over de leden de van Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht staat beschreven bij Wie het doen.

 

Ons beloningsbeleid

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft vier bijeenkomsten per jaar.

Bestuurders
Het brutosalaris en de onkostenvergoeding is binnen de richtlijnen van de CAO Jeugdzorg vastgesteld door de Raad van Toezicht en voldoet aan de WNT.

Medewerkers
De medewerkers van de Merel Foundation worden beloond volgens de CAO Jeugdzorg.

 

ANBI verantwoording

We verantwoorden volgens het Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen.  Bekijk hier het formulier.

Bewaren