Steun de Merel Foundation

Wij kunnen onze doelstelling niet alleen realiseren!

Daarom zoeken wij jullie steun!

De Merel Foundation is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn donaties aftrekbaar van de belasting.

Doneer 340x100