Onze principes

Onze principes

  • Wetenschappelijk effectief bewezen ABA methodiek;
  • Intensieve begeleiding door een hoog opgeleid en enthousiast team;
  • Positieve en individuele aanpak ‘volledig vanuit het kind’;
  • Samen met ouders, opa’s en oma’s, thuisbegeleiders en professionals;
  • Optimale omgeving en hulpmiddelen voor het kind.

 

Wetenschappelijk effectief bewezen ABA methodiek
ABA (Applied Behavior Analyses) is een vorm van vroegtijdige gedragstherapie (toegepaste gedragsanalyse). De effectiviteit van ABA is wetenschappelijk bewezen en wordt internationaal toegepast. In de Verenigde Staten is ABA de standaard behandelmethode voor kinderen met autisme. De Gezondheidsraad adviseert reeds sinds 2009 de toepassing van ABA in Nederland. Onderzoek toont aan dat vroegtijdige gedragstherapie leidt tot zeer goede resultaten bij kinderen met autisme en daarmee tot een aanzienlijke besparing van de zorgkosten op de lange termijn.

Goede resultaten met ABA

Reeds vanaf de start van ons project laten onze kinderen een enorme vooruitgang zien. We gebruiken de motivatie van het kind om spelenderwijs en systematisch vaardigheden aan te leren zoals communicatie, spelvaardigheden, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en fijne & grove motoriek. Tevens werken we aan het verminderen van probleemgedrag. We belonen gewenst gedrag, zodat dit toeneemt en zorgen ervoor dat ongewenst gedrag niets oplevert.

Intensieve begeleiding door een hoog opgeleid en enthousiast team
47 Weken per jaar werken we 5 dagen per week van 09.00 uur tot 15.00 uur aan de ontwikkeling van onze kinderen. Binnen ons dagprogramma werken we zowel één-op-één (individueel), één-op-twee en in groepsverband met de kinderen.

 

Ons dagprogramma*

09.00u – 09.20u Groep kring
09.20u – 10.05u Trainingsmoment 1
10.05u – 10.25u Groep fruit
10.25u – 11.10u Trainingsmoment 2
11.10u – 11.30u Groep naar buiten
11.30u – 12.15u Trainingsmoment 3
12.15u – 13.15u Groep eten & vrije invulling
13.15u – 13.45u Groep naar buiten
13.45u – 15.00u Groepsactiviteit & vrije invulling

* Op woensdag hanteren we een minder intensief dagprogramma.

 

Onze mensen zijn warm, positief, enthousiast en vindingrijk

Reeds bij de aanname van onze medewerkers selecteren we op deze kernwaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat naast de achtergrond, de persoonlijkheid van onze mensen essentieel is voor de mate van succes.

 

Ons team bestaat o.a. uit orthopedagogen, pedagogen, ontwikkelingspsychologen en SPH-ers. Alle medewerkers hebben een WO of HBO opleiding afgerond en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Onze medewerkers worden intern opgeleid tot ABA trainer. Omdat we de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers belangrijk vinden, werken we met zowel interne als externe BCBA’s (Board Certified Behavior Analysts / ABA supervisiepartners) uit Nederland en de VS.

 

Ons Motto

Think positive, be positive and positive things will happen!

Positieve en individuele aanpak ‘volledig vanuit het kind’
Bij de start op De Kleine Wereld gebruiken we de eerste maanden om een warme en positieve band op te bouwen met het kind. Onze enthousiaste trainers doen er alles aan om leuk en interessant gevonden te worden door het kind. Met behulp van het instrument VB-Mapp, waarin de ontwikkeling van een kind tussen nul en vier jaar in 1.500 kleine stapjes is verdeeld, krijgen we gelijktijdig een helder beeld van het ontwikkelniveau van het kind.

 

In het IEP (Individueel Educatie Plan) worden naast de VB-Mapp ook de Essentials for living (vaardigheden m.b.t. zindelijkheid, aankleden & uitkleden, wassen & zelfverzorging en eten & drinken) in kaart gebracht. Ook wordt gewenst en ongewenst gedrag van het kind beschreven en omschrijven we in detail de interesses, beloningen en sterkten van het kind.

 

In het IEP worden door de mentor van het kind, samen met onze BCBA, ontwikkel- en prioriteitsgebieden voor de komende periode bepaald. Het IEP wordt twee maal per jaar met de ouders van het kind besproken. Per week worden leerdoelen gedefinieerd waar de ABA trainers op de groep van het kind gezamenlijk aan zullen werken.

 

“Als een kind iets niet kan, dan ben je er nog niet in geslaagd om de situatie zo te creëren dat het kind het wel kan.”

Frans van Haaren, Ph.D., BCBA-D, Autism Early Intervention Clinics en de ABA Academies in St. Petersburg en Tampa, FL. – VS.

 

Bij deze visie wordt de uitdaging gelegd bij de ABA trainers, niet bij het kind. De vindingrijkheid van onze mensen en onze intensieve aanpak maakt werken vanuit dit perspectief mogelijk.

Samen met ouders, opa’s & oma’s, thuisbegeleiders en professionals

De zorg voor een kind met autisme uit onze doelgroep is vaak zeer intensief. Wij bieden ouders, opa’s & oma’s en thuisbegeleiders daarom een intensief ouderbegeleiding programma. Dit hebben wij als volgt vormgegeven:

 

  • Elk half jaar een praktische verdiepingsworkshop (over ABA, eten, slapen, zelfredzaamheid etc.);
  • Elk half jaar een doelengesprek. In overleg met de ouders worden doelen geformuleerd waar in de thuissituatie aan kan worden gewerkt;
  • Elk half jaar 8 trainingsmomenten met het eigen kind op De Kleine Wereld;
  • Elk half jaar een huisbezoek voor coaching doeleinden;
  • Elk half jaar een evaluatie ter afsluiting.


Omdat onze ouders de kinderen in principe zelf brengen en halen is er twee keer per dag een functionele overdracht waarbij wederzijdse kennisoverdracht plaatsvindt. Ouders, opa’s & oma’s en thuisbegeleiders ontvangen zodoende essentiële informatie om de aanpak thuis voort te zetten.

 

Elke dag worden successen per kind genoteerd op een white board. Ouders maken hier een foto van en delen de successen veelal met partner, opa’s & oma’s en thuisbegeleiders. Door successen te delen zal de omgeving het kind positiever benaderen. Dit resulteert in een positiever zelfbeeld van het kind. Uiteindelijk resulteert dit in een soort vliegwieleffect.

 

Onze aanpak is erop gericht vaardigheden aan te leren, probleemgedrag uit te doven en daarmee de kwaliteit van leven bij de gezinnen aanzienlijk te verbeteren. Door als één team samen te werken is de effectiviteit veel groter en zal de draagkracht van de gezinnen toenemen.

 

Samen met professionals uit het zorgveld

In overleg met de ouders werken we intensief samen met bijvoorbeeld logopedisten, fysiotherapeuten en andere betrokken zorgverleners. In de basis komen de specialisten naar De Kleine Wereld, waarbij zij onze ABA trainers betrekken bij hun consult en op een veelal coachende manier kennis overdragen. Onze ABA trainers integreren de kennis en geboden oefeningen in het dagprogramma en de leerdoelen voor een effectieve implementatie.

Optimale omgeving en hulpmiddelen voor het kind

Een positieve en prikkelarme omgeving

Mensen met autisme lijken de wereld in fragmenten waar te nemen. Allemaal kleine eenheden die voor mensen zonder autisme details zijn. Hoe minder rommel en hoe minder details in een ruimte, hoe minder iemand met autisme hoeft te puzzelen. Daarom is het weghalen van prikkels een belangrijke preventieve maatregel. Gedurende de ontwikkeling van onze kinderen voegen wij langzaam prikkels aan de ruimtes toe om hen voor te bereiden op een eventuele uitstroom naar onderwijs.

 

Gezonde voeding als basis voor een gezond leven

We vinden het belangrijk om bewust om te gaan met gezonde voeding binnen De Kleine Wereld. Veel kinderen hebben dieetwensen of een probleem met voedsel. Zo zijn er kinderen die geen fruit eten of onvoldoende gevarieerd eten. In kleine stapjes leren wij de kinderen gezond en gevarieerd te eten.

 

Dataverzameling m.b.t. de leerdoelen

Voor de registratie van data implementeren wij momenteel een in de VS ontwikkelde registratie tool. Via een app op de tablet kunnen gedurende de trainingen de vorderingen m.b.t. leerdoelen worden geregistreerd. Op basis van de resultaten en trends kan worden besloten dat een leerdoel is behaald.

 

Spelenderwijs vaardigheden aanleren

Wij maken bij onze aanpak veel gebruik van eigentijdse hulpmiddelen. Zo werken we bijvoorbeeld met ontwikkel-apps op de tablet. We vinden het een uitdaging om geschikte apps te vinden die aansluiten op de ontwikkeling en leerdoelen van het kind. Deze apps kunnen vervolgens ook in de thuissituatie worden ingezet.