Nu investeren

Nu investeren betekent een besparing in de toekomst

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat Applied Behaviour Analysis effectief is bij de behandeling van autisme. In 2009 verscheen in Nederland het rapport van de Gezondheidsraad waaruit blijkt dat ABA vooral effectief is bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden en het verminderen van probleemgedrag van kinderen met autisme. Door de intensiteit van de ABA-begeleiding zijn de kosten in de eerste jaren hoog.

Onderzoek toont aan dat vroegtijdige gedrags-therapie leidt tot een aanzienlijke besparing van de zorgkosten op lange termijn. De besparing bedraagt € 1.103.067 per persoon van 3 tot 65 jaar.

Bron: Cost comparison of early intensive behavioral intervention and treatment as usual for children with autism spectrum disorder in the Netherlands. Geschreven door N. Peters-Scheffers, 2012.
 

Wij zijn ervan overtuigd dat de missie van De Kleine Wereld uitstekend aansluit bij de hervormingen in de zorg. De huidige bezuinigingen vragen om een creatieve aanpak. Het wordt tijd om in mogelijkheden te denken in plaats van beperkingen.