Think positive, be positive and positive things will happen

Voor hun dochter Merel, een meisje met klassiek autisme en een ontwikkelingsachterstand, konden Rein en Femke Rijkens geen passende plek vinden waar zij zich optimaal kan ontwikkelen.

De ouders van Merel besloten een plek te creëren waar jonge kinderen met autisme intensief worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Door één-op-één begeleiding op basis van de ABA (Applied Behaviour Analysis) principes, leren kinderen vaardigheden aan met als doel ze te laten uitstromen naar een passende vorm van onderwijs. In december is de Merel Foundation reeds gestart met de eerste groep van vier kinderen en een enthousiast en gemotiveerd team.

‘Think positive, be positive and positive things will happen’
‘De Kleine Wereld’ bewijst dat met een creatieve aanpak maatwerk in de zorg mogelijk is.